Funksionalitetet


Shkurton kohën e
pritjes nga klientët


Ndihmon personelin
e shitjes & arkitektet


Bën preventivin
në kohë reale


Përcakton agjentët
më të suksesshëm


Realizon ulje të
personalizuara

Dixhitalizohuni me showroom!


'Showroom' është një aplikacion i cili synon të realizojë procese të thjeshta,të automatizuara në ndihmë të mardhënieve me klientët për një menaxhim më të mirë!

  • Shkurton kohën e shitjes në shfaqjen e detajuar të produktit dhe sasine e tij vetëm me një skanim të barkodit.

  • Shfaq në kohë reale promocionet e produkteve të ndryshme.

  • Paraqet sasitë e produkteve duke adaptuar automatikisht stokun e produkteve.

  • Ndihmon në organizimin dhe ecurinë e punonjësve të kompanisë ku shfaqen të dhënat e shitjes.

Lër takimin tënd!Zgjidh datën
Zgjidh kohën

App Screenshots